Analysis of neurobehavioural data by chemometric methods in ecotoxicological studies

Gómez-Canela, C., Raldúa & D. Tauler, R., (2017). Analysis of neurobehavioural data by chemometric methods in ecotoxicological studies. International Workshop “Environmental OMICS, Integration & Modeling” Barcelona (Spain), 18-20th September 2017.

 

Poster